• 15. yüzyıl: dantelin başlangıcı, örgü zanaatinden gelişmiştir.
 • 16. yüzyılın başlangıcı: manastırlarda bayanlar ve rahibeler dantel örmeye başlar. Dantel sanatı ve geleneği manastırlarda 20. yüzyıla dek öğretilmiştir.
 • 16. yüzyılın sonu: dantel üretimi halka yaklaştı.
 • 17. ve 18. yüzyıl: dantelin en büyük yaygınlığı, rahipler, soylular, subaylar, krallık sarayı görevlileri dantel giyerdi (13. Ludwig döneminde ve 14. Ludwig döneminde.).

 • 1789 devrimi: soyluların önceliklerinin ellerinden alınması ile, dantel gelişimi tamamen durmuştur.
 • İmparatorluk: Dantelin popülaritesi ve üretimini yeniden arttırma deneyleri.
 • 19. yüzyıl: Devrim sonrasında sanayileşme, sınıf savaşları ve yoksullaşma nedeniyle hafif bir düşüş görüldü.                                           
 • 20. yüzyıl: Dantel üretiminde tekraren bir kaç yerel merkez açıldı
 • İkinci Dünya Savaşı öncesinde: Dünyadaki kriz kendini dantel sektöründe de belli etti.
 • İkinci Dünya Savaşı sonrasında: Konfeksiyon ürünlerinde, zarif çamaşırlarda, perde ve ev kumaşlarında dantel kullanma modası başladı.
   
 • 1494 senesinden önce: Ressam Memling Floreinsk isimli bir brüj vatandaşı için yapıtğı tabloda, giysiler kopanaki danteller ile süslü, tahminen dantelin ilk görüntülenmesi.
 • 1582: Anjou dükünün Lille kentini ziyareti esnasında eşlik eden heyette dantelci bayanlar da bulunuyordu.

 • 1660: Colbert, krallık dantel seri üretimini başlatıyor, Fransa'ya 30 Venedik'li ve 200 Vlam dantelci gönderiyor.
 • 1662: İngiltere bütün dantel ithalatını yasaklıyor.
 • 1678: İngiltere'ye ulaşmaya çalışan ve dantel yüklü (1118 metre dantel) olan gemilere el konuluyor.
 • 1738: Fransız kraliçesinin yatak odası için 3 000 sterlin değerinde dantel satın alınıyor.
 • 1766: dantelcilik serbest meslek ilan ediliyor.
 • 1817: Viyana dantel mektebi Prag'a taşınıyor.
 • 1896: Sanayi istatistiği: Belçika'da dantel üretiminde 47 571 şahıs çalışıyor.
 • 1908: Letovice'de M. Faber & Co. şirketinde kopanaki dantel seri üretimi başlıyor.
 • 1925: kopanaki dantelleri dünya fuarlarında Çekoslovak sergilerinin bir bölümünü oluşturmaya başladı.
 
Letovice'deki seri dantel üretimi, kıtada bir ilk olarak başlamıştır. Almanya'daki en yakın rekabetçilerinden 20 sene önce başlamıştır.

1856 senesinde dek Letovice'deki dantel üretiminin Avrupa kıtasında herhangi bir rekabetçisi yoktu ve bu sayede akıcı bir şekilde faaliyeti arttı. Tek rekabetçisi İngiltere'den gelen ürünlerdi, ama bunlar çok nadiren ithal edilirdi. Yüksek gümrük vergileri ile korunan Avusturya-Macaristan pazarına yönelerek, İngiliz rekabeti ile çakışmaktan kaçınılmıştır. Bu şekilde dantel üretimi sonraki dönemlerde de diğer üreticilerden korunmuştur.


1832 senesinde Baum isimli bir tüccar kont Kalnoky'den eski fabrika binalarını satın almıştır ve burada İngiltere'de satın almış olduğu bobin makinalarının kurulması için altyapı çalışmalarına başlamıştır. Tadilatı bitirene dek, makinaları İngiltere'de işletime almıştır. Fakat makinaları İngiltere'den ihraç etmek yasaktı. Bu yasağı çiğnemek idam cezası ile sonuçlanıyordu. Bundan kısa bir süre sonra Baum makinaları demonte edip, 1833 senesinde bunları gizlice Hamburk, Sczecin, Antwerp ve Trieste güzergahı üzerinden Letovice'ye taşıdı. Uzun bobin milleri gemilerin altına tutturulmuştu. 1834 senesinde Letovice'de Warp makinaları ile 'Tatting' dantelleri üretimi başlamıştır.
1 ağustos 1834 tarihinde mali sorunlar nedeniyle Baum bütün kurulu makinaları satmak zorunda kaldı. Makinaları bacanağı Moritz Faber ve onun dostu Ludwig Damböck satın aldılar.


1834 senesinde fabrikayı Ekselansları İmparator I. Franz ziyaret etti. Bay Daniel Baum'un bu genç müesseseyi imparatorluğun koruma altına alması ricası imparator tarafından şahsen kabul edildi.Getirilen ayrıcalık, diğer dantellerin ithalatında yüksek koruyucu gümrük vergisi uygulanmasıydı (normal üretim fiyatının %100 oranında vergi ödenildiği tahmin edilmekte). İmparator I. Franz'ın vefaat etmesi sonrasında, bu gümrük vergisi yarıya indirildi. Dantel ürünlerinin fiyatları bu tekel ortamında azami seviyede bulunuyordu. Bu tekel satışı sayesinde Faber yüksek kar elde etmeyi garantilemişti ve bu sayede sermaye biriktirmek ve teknolojik gelişim de mümkün oldu.

1848 senesinde Brno ve Ceska Trebova arasında inşaa edilen demiryolu hattı da üretimi olumlu şekilde etkiledi.

About 1885, the factory in Letovice already had competitors - the company Wagner a Rohlinek in Brno, however, the company crashed and the machines were transported to Letovice. Likewise the company Blair in Wiener Neustadt liquidated as well as the company Fiola et Gutsom in Füdorf near from Vienna. However, the pressure of competition withstood the companies Tüll und Spitzenfabrik in the town Aš, which had produced up to the end of the World War Two as well as the company Gottschald a spol. of Prague and minor family companies with the bobbin and embroidery machines in the villages Vejprty, Kraslice and Přísečnice.

The factory in Letovice with headquarters in Vienna extended production also outside Letovice. To the company belonged also the lace plants in the village Mezilesí, and in Milan (Italy) (production was moved later to Turin), in Wiener Neustadt, in Vienna, in Györ (Hungary) and in the village Velké Šťáhle.

 

 • 1908 - The first 50 bobbin machines in Letovice started to produce laces.

 • End of the war in 1918 - Break-up of Austro-Hungary, formation of independent Czechoslovak Republic and other so called successor countries on the territory of the former Austria presented the lace production with many problems. The change in fashion has also set in, departure from the previous costumes, when the lace was very demanded. The new machines are bought to enable competition with French goods.
 • 1925 - Number of the bobbin machines increased up to 430. Production of the bobbin laces in Letovice was the most extensive in Europe at that time.

 • The top artists from Vienna designed new patterns for the company M. Faber & Co.        
 • With the whole Mr. Fabers´ factory in Letovice had job more than 1000 people. The new markets were searched for and the custom problems were solved.
 • 1929 Beginning of the Depression. The sales slackened and thereby came also reduction of production and dismissal of redundant workers. Later also the political pressure of Germany and threat of war became evident.
 • 1939 - Occupation of Czechoslovakia. In the Protectorate Bohemia and Moravia the lace production in Letovice was maintained, despite of the fact, that the company M. Faber started-up the war armament production, where a major part of workers from the lace production was transferred.

 

 • 1800: binanın kağıt üzerinde ilk temel planları bu seneden kalma. Arsa sahibi olan Lysice'li soylu kont Albrecht Dubsky eskiden bataklık olan alana gelecekte Avusturya-Macaristan İmparatorluğunun ilk vida fabrikalarından birisi olacak olan 'Dubsky vida ve çivi fabrikası'nın temellerini attı.
 • 1863: Yeni bir kazan dairesi inşaatı ve vida ve çivi üretiminin ilk modernizasyonu.
 • 1921: Büyük sanayici kont Dubsky geniş çaplı bir modernizasyon çalışması yapıyor, fabrikanın görünüşü tümüyle değişti.
  Bütün binaları bugünkü haline dönüştürüyor, ısıtma için yeni bir buhar kazan dairesi inşaa ediyor ve vida ve çivi yüzeylerinin işlenmesi için yeni makina ve üretim teçhizatları kuruyor. Bu dönemde en iyi donanımlı ve en verimli vida üretimi söz konusuydu. Tesiste müdür ve memurlar için konutlar ve o dönem için aşırı derecede modern işçi barakaları bulunuyordu.
 • 1932: bu sene boyunca fabrika 2x üretimi durdurdu, taa ki üretim tümüyle durdu, halbuki kapasitesinin üzerinde talep vardı. Çivi fiyatları tel fiyatlarının altına çeken bir kartel baskısı sonucunda, Albrecht Dubsky üretimi durdurdu. Bu davranışı karşılığında kartelden 5,5 milyon Çek Kronu aldığı söylenmekte. Makinalar kuzey Moravya bölgesine taşındı.
 • 1933 senesinden itibaren fabrika yıpranmaya başladı.
 • 1943 - 1946: binaları Lacnov'lu Emil Ryzi kiraladı ve tahta oyuncaklar üretmeye başladı.
 •  

1. 1946 ocak ayında devlet kararı ile Tylex isimli bir devlet şirketi kuruldu, şirket Letovice'de dantel ve örgü fabrikasını devraldı ve Çek ülkelerrinde bütün dantel sanayisini elde etti, Letovice dışında ayrıca Krusne Hory ve Vamberecko bölgelerini de yönetmeye başladı.


1948 senesi: bütün kopanaki makinaları Drnovice'deki fabrikaya taşındı, bu fabrika özellikle kopanaki dantelleri ve perdeler üretmekteydi. Letovice'deki ve müteakiben bütün memleketteki kopanaki dantel üretimi Drnovice'ye aktarıldı. Özellikle kuzey ve doğu Bohemya sınır bölgelerinden kopanaki makinaları buraya taşındı.


1949 yılında fabrika tümüyle faal durumdaydı. Birkaç değişik marka makina ile üretim yapılmaktaydı.

Fabrika binaları sosyal altyapı tesisleri dahil olmak üzere sırayla modernize edildi. Bütün süre boyunca fabrika gayet iyi durumdaydı.


 Kopanaki makinalarının teknik bakımı devamlı olarak yapılmaktaydı ve zamanla daha yeni modern cihazlar eklendi.